Kiállítás az Ernst Múzeumban / Exhibition in Museum Ernst

D argay Lajos a hazai kinetikus-kibernetikus művészet egyik legjelentősebb alkotója. Művészetében a fény és mozgás, fény és tér, fény-mozgás és hang, valamint a mozgás-fény-tér közötti összefüggéseket kutatja.

Szigorú szerkesztésű, tudományos alapokon nyugvó, racionális szerkezeteket alkot. Művei matematikai számításokon és asztrofizikai kutatáson alapuló ismeretek felhasználásával készült reliefek, kibernetikus szobrok és a fény mozgásával meghatározott, síkba vetített térelemző rajzok.

Tiszta formavilágú, artisztikus fémmobiljaiban a fénnyel modulált szobortér színélményt gerjeszt a fényvisszaverődés és fényszóródás, a fények és árnyak váltakozása, a sötétebb-világosabb tónusok, a szobrok nagyobb és kisebb egységekre bomló belső tereinek fényváltozása révén. A hangok a vizuális élmény és mozgás, változás plasztikusabbá tételét szolgálják, a tér- és fényélményt teszik kézzelfoghatóbbá.

Reliefjein kozmikus térhelyzeteket rekonstruál. Rajzai konkrét vizuális és esztétikai élményt nyújtó fény-képletek.

Dargay művészete senkiéhez sem hasonlítható, egyedülálló Magyarországon.

N. Mészáros Júlia
művészettörténész

D argay is one of the most outstanding artists of kinetic-cybernetic art in Hungary today. His artistic activity investigates relationships between light and movement, light and space, light movement and sound as well as connections between movement-light-space.

He creates strictly designed, scientifically established constructions: reliefs based on mathematical philosophy and astrophysics, cybernetic statues and space-analysing drawings determined by moving light.

The clear-cut, highly artistic, light-modulated metal mobils - by alternating light and shadow, reflected and dispersed light, high and low keys, major and minor inner space units - make us sense an extraordinary visual experience. The sounds serve to increase the visual effect and make the space-light-colour experience even more palpable.

His reliefs are reconstructed cosmic situations. The drawings are light-formulas providing concrete visual and aesthetic experience.

Dargay's art is unique in Hungary today.

Júlia N. Mészáros
art historian