Kiállítás az Ernst Múzeumban / Exhibition in Museum Ernst

Szobrok - reliefek

1. Térdinamika I, 1970
Festett alumínium
50 x 100 x 12 cm

2. Térdinamika II, 1970
Festett alumínium
50 x 120 x 6 cm

3. Pszichoanalízis, 1972
Festett alumínium, nikkel, plexi
50 x 50 x 14 cm

4. Fénymodulátorok I-II-III, 1973
Nikkel + elektromos motorok
210 x 60 x 40 cm

5. Építészet, 1970
Festett alumínium, fa, plexi
50 x 50 x 14 cm

6. Pneu II, 1981
Térfogatát változtatja, krómnikkel, kibernetikus program, 3-4 bar levegõ
200 x 105 x 58 cm

7. Párhozamosok, 1983
Fa, műanyag, elektromos motor
62 x 45 x 8 cm
Kecskeméti Képtár tulajdona

8. Mechanikus relief, 1988
Fa, fém, műanyag, elektromos motor
91,5 x 72 x 52 cm

9. Ephemeridák I, 1988
Fa, fém
100 x 100 x 25 cm

10. Ephemeridák II, 1988
Fa, fém
100 x 100 x 8 cm

11. Ephemeridák Schöffernek, 1986
Fa, fém, műanyag
90 x 70 x 8 cm

12. Ephemeridák Kassáknak, 1986
Fa, műanyag
62 x 54,5 x 7 cm

13. Kis Ephemeridák I, 1985
Fém, műanyag, nikkel
29 x 22,5 x 17 cm

14. Kis Ephemeridák II, 1985
Fa, fém, műanyag, nikkel
34 x 25,5 x 21 cm

15. Triptique, 1976
Polírozott vörösréz
25,4 x 12 x 12,5 cm

16. Három sík a térben, 1976
Polírozott vörösréz
25 x 12 x 12,5 cm

17. Velencei emlék, 1992
Fa, fém, műanyag
47 x 33 x 8,5 cm

18. Torony, 1994
Nikkel, fa, fém
89,5 x 22 x 9 cm

19. Hommage á Schöffer, 1976
Nikkel, műanyag
29 x 9 x 11,5 cm
Kalocsa Város Önkorm. tulajdona

20. Levelek Kassák Lajosnak, 1983
Papír
30 x 50 x 5 cm
Gulyás János tulajdona

21. Lumino (bajai szoborterv), 1980
Műanyag
28,5 x 18 x 16 cm

22. Konstrukció + árnyék, 1988
Festett fa
150 x 190 x 21 cm

23. Fényfal, 1998
Acél, üveg, nikkel, neon
120 x 120 x 9 cm

24. Fekete - fehér, 1978
Festett alumínium
500 x 50 x 3,8 cm

Rajzok

1. Eseményhorizont, 1985
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

2. Konfiguráció V, 1989
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

3. Eseményhorizont II, 1985
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

4. Konfiguráció IV, 1989
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

5. Eseményhorizont V, 1985
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

6. Konfiguráció, 1989
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

7. Corpus, 1985
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

8. Corpus III, 1985
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

9. Corpus V, 1985
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

10. Rajz, 1981
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

11. Rajz II, 1981
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

12. Emelkedés, 1976
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

13. Kitörés, 1975
Tus, tempera, karton
70 x 50 cm

14. Egri kibernetikus fénytorony (fotó), 1978
50 x 70 cm

15. Térgrafika, 1980
Karton, pausz, huzal
70 x 50 x 5 cm

Számítógéprajzok

Kék rajzok I-XII, 1997-98
Papír
21 x 30 cm

Statues - Reliefs

1. Space dynamics I, 1970
Painted aluminium
50 x 100 x 12 cm

2. Space dynamics II, 1970
Painted aluminium
50 x 120 x 6 cm

3. Psychoanalysis, 1972
Painted aluminium, nickel, plexiglass
50 x 50 x 14 cm

4. Light modulator I-II-III, 1973
Nickel + electric engine
210 x 60 x 40 cm

5. Architecture, 1970
Painted aluminium, wood, plexiglass
50 x 50 x 14 cm

6. Pneu II, 1981
Changing volume, chrome nickel, cybernetic control, 3-4 bar air
200 x 105 x 58 cm

7. Parallels, 1983
Wood, plastic, electric engine
62 x 45 x 8 cm
Property of Kecskemét Picture Gallery

8. Mechanical relief, 1988
Wood, metal, plastic, electric engine
91,5 x 72 x 52 cm

9. Ephemerides I, 1988
Wood, metal
100 x 100 x 25 cm

10. Ephemerides II, 1988
Wood, metal
100 x 100 x 8 cm

11. Ephemerides for Schöffer, 1986
Wood, metal, plastic
90 x 70 x 8 cm

12. Ephemerides for Kassák, 1986
Wood, plastic
62 x 54,5 x 7 cm

13. Minor Ephemerides I, 1985
Metal, plastic, nickel
29 x 22,5 x 17 cm

14. Minor Ephemerides II, 1985
Wood, metal, plastic, nickel
34 x 25,5 x 21 cm

15. Triptique, 1976
Polished copper
25,4 x 12 x 12,5 cm

16. Three planes in space, 1976
Polished copper
25 x 12 x 12,5 cm

17. Recollection of Venice, 1992
Wood, metal, plastic
47 x 33 x 8,5 cm

18. Tower, 1994
Nickel, wood, metal
89,5 x 22 x 9 cm

19. Hommage á Schöffer, 1976
Nickel, plastic
29 x 9 x 11,5 cm
Property of Kalocsa Municipality

20. Letters to Kassák Lajos, 1983
Paper
30 x 50 x 5 cm
Property of János Gulyás

21. Lumino (Baja project), 1980
Plastic
28,5 x 18 x 16 cm

22. Construction plus shadow, 1988
Painted wood
150 x 190 x 21 cm

23. Lightwall, 1998
Steel, glass, nickel, neon
120 x 120 x 9 cm

24. Black - white, 1978
Painted aluminium
500 x 50 x 3,8 cm

Drawings

1. Eventhorizon, 1985
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

2. Configuration V, 1989
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

3. Eventhorizon II, 1985
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

4. Configuration IV, 1989
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

5. Eventhorizon V, 1985
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

6. Configuration, 1989
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

7. Corpus, 1985
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

8. Corpus III, 1985
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

9. Corpus V, 1985
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

10. Drawing, 1981
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

11. Drawing II, 1981
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

12. Ascension, 1976
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

13. Break free, 1975
Chinese ink, tempera, cardboard
70 x 50 cm

14. Cybernetic light tower in Eger (photo), 1978
50 x 70 cm

15. Spacegraphics, 1980
Cardboard, pounce paper, wire
70 x 50 x 5 cm

Computer Graphics

Blue drawings I-XII, 1997-98
Paper
21 x 30 cm