Irodalom / Bibliography

Hangyel - N. Mészáros - Német - Sík - Kaszás - Beke - Wehner:
Dargay Lajos szobrászművész
Monográfia. Képzőművészeti Kiadó, 2006.
Dargay Lajos: Kortárs képzőművészeti gyűjtemény
Dargay Lajos: Művészet és Tudomány
Schöffer Miklós: Új szerkezetek a jövőnek
1967
Pataky Dezső: Műterem a magasban. Heves Megyei Népújság 1967. augusztus 16.
1968
Művészeti lexikon, Akadémia Kiadó, Bp.
1968
Modern Magyar Művészet, Corvina, Bp.
1970
Kátai Gábor: Dargay Lajos szobrászművésznél. Népújság 1970. június 19.
1972
Sík Csaba: Rend és Kaland, Magvető, Bp.
1973
Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig, Corvina, Bp.
1974
Technika és művészet '74-78. Eger, MTESZ Magyar IparjogvédeImi Egyesület Heves Megyei Szervezete Iparesztétikai Szakosztálya. (Katalógus)
1975
Aknai Tamás: Nicolas Schöffer, Corvina, Bp., A Francia Szépművészeti Akadémia ülésén Nicolas Schöffer fogadása alkalmával elhangzott beszédek
1977
Major Máté: A mozgó szerkezet művésze. Új Tükör 1977. február 20.
1977
Kassák-Moholy-Nagy: Új művészek könyve, Corvina, Bp.
1978
H: Hungarian shows at Unesco. Daily News, New York 1978. december 20.
1978
Kaposi Levente: Fénytorony a csebokszári lakótelepen. Oldani a mértani rendet. Népújság Eger 1978. november 5.
1979
Bodri Ferenc: Magyar kinetikusok. Élet és Irodalom 1979. január 6.
1979
Aknai Tamás: Kinetikusok Egerben. Művészet 1979(8)24-27.
1979
Kaposi Levente: Felhasználni a kor technikai eszközeit. Népújság Eger 1979. május 5.
1979
Esztétikai kislexikon, Kossuth, Bp.
1982
Farkas András: A Mona Lisa és a Rubik-kocka között. Népújság 1982. június 12.
1982
Dargay kinetikája. Hevesi Szemle 1982. X. évf. 3.sz.
1983
Hegyi Loránd: Új szenzibilitás, Magvető, Bp.
1983
Papp J.: Mobilok. Művészet 1983(7)60.
1983
Horányi Barna: Kinetikus szobrok. Dargay Lajos bemutatója az Ifjúsági Házban. Somogyi Néplap 1983. szeptember 3.
1984
Schöffer-tanítvány kiállítása Debrecenben. Petőfi Népe 1984. március 6.
1984
Éles Csaba: Hommage á Schöffer. Hajdú-Bihari Napló 1984. március 7.
1986
Acsay Judit: Dargay Lajos szobrai és grafikái. Józsefvárosi Galéria. Új Tükör 1986. szeptember 21. XXIII. évf. 38. sz.
1989
Németh Lajos: Bevezető. Dargay Lajos szobrászművész kiállítása. Kecskemét, Kecskeméti Képtár. (Katalógus)
1989
Sík Csaba: Bevezető. Dargay Lajos szobrászművész kiállítása. (Katalógus)
1990
Chikán Bálint: Zsűri magyar módra. Magyar Napló 1990. április 26.
1990
Sík Csaba: Egy hatalmas dráma optimista megoldásai. Dargay Lajos művei Egerben. Hevesi Hírlap 1990. október 31.
1992
Kovács Péter: A tegnap szobrai. Fejezetek a magyar szobrászat közelmúltjából. Szombathely, Életünk Könyvek.
1996
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. Győr, Veritas Kiadó. 187-191.
1996
Sík Csaba: Dargay Lajos esztétikai igazsága. Hevesi Hírlap 1996. június 8.
1998
N. Mészáros Júlia, Sík Csaba: Bevezető. Dargay Lajos szobrászművész kiállítása. Budapest, Ernst Múzeum. (Katalógus)
1998
Vadas József: Lomha mobil. Magyar Hírlap 1998. augusztus 31.
1999
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, I. kötet. Budapest, Enciklopédia Kiadó. 446.
2000
Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 24. kötet. München-Leipzig, K. G. Saur. 278.
2000
Révai Új Lexikona, V. kötet. Szekszárd, Babits Kiadó. 153.
2001
Wehner Tibor: A hazugság és a hiány emlékművei. Előadások, tanulmányok, cikkek, röpiratok, feljegyzések a magyar szobrászatról 1986-1999. Budapest, Új Művészet Kiadó. 104, 265.
2002
Beke László - Gábor Eszter - Prakfalvi Endre - Sisa József - Szabó Júlia: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Budapest, Corvina Kiadó. 354.
2002
Szuromi Rita: A fényszobor - várostörténelem. Nincs esély a Dargay Lajos-alkotás újjáépítésére. Heves Megyei Néplap 2002. január 15.
2005
Németh Lajos: A kinetikus ember. Dargay Lajos 60 éves. Gyűjtők, Gyűjtemények 2002-2003(1)16-19.
2006
Dargay Lajos szobrászművész. Budapest, Képzőművészeti Kiadó.

Dr. Németh Lajos művészettörténész, akadémikus cikke, Gyűjtők és gyűjtemények 2002-2003 / Artikel von Dr. Lajos Németh Kunsthistoriker, Akademiker, Sammlers und Sammlungen 2002-2003

Kinetika, Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban, 187. oldal

Publikációk / Publications

1972
Technika és művészet. (Album)
1978
Kinetikus művek a környezetben. Debrecen, Képzőművészeti Világhét '78 Kelet-magyarországi műsorfüzet.
1993
Szobor, amely a vihart jelezte volna. Symposion 1993(1)3-4.
2003
Bevezető. Segesdi György szobrászművész kiállítása. Kalocsa, Schöffer Múzeum. (Katalógus)

Filmek / Films

1980
Műhelytitkok. Kibernetika a művészetben. Magyar Televízió.
1981
"Velem halad a kor." Dargay Lajos-portréfilm. Magyar Televízió.